Make your own free website on Tripod.com

 

Cultuurverandering en samenwerking                 Dienstverlening

Een verandertraject heeft steeds vaker invloed op de cultuur. Soms is de cultuurverandering zelfs de kern van de verandering. Cultuurwijzigingen zijn het moeilijkste onderdeel van veranderen, omdat het raakt aan gewoontes, aan het gedrag van individu en organisatie. HoÚ de cultuur het best kan worden veranderd is van verschillende factoren afhankelijk. Hoeveel tijd is er bijvoorbeeld beschikbaar? Is er een parallel lopende structuurwijzigingen die de cultuur kan be´nvloeden? Daarnaast spelen de huidige en de gewenste cultuurniveaus een belangrijke rol bij de bepaling van wat de beste methode van veranderen is. Deze niveaus, afkomstig uit het TPP-model van Nelson en Burns, worden gebruikt om organisaties inzicht te bieden in de aard van de huidige- en de gewenste cultuur.

Cultuurwijzigingen hebben vrijwel altijd gevolgen voor de onderlinge samenwerking. De samenwerking op zich kan echter ook het aandachtspunt zijn. De meest effectieve werkwijze is vanzelfsprekend afhankelijk van de precieze vraag. In het geval een team niet goed samenwerkt kan bijvoorbeeld een tweedaagse bijeenkomst onder leiding van een trainer/adviseur een zinvolle manier zijn om weer de juiste spirit te ontwikkelen. Als een redelijk goed functionerend team (meer) zelfsturend moet gaan werken kunnen enkele gerichte workshops het team vrij snel op het juiste spoor zetten.

Om gedragsveranderingen vast te houden biedt Synaps terugkom-bijeenkomsten en coaching aan.