Make your own free website on Tripod.com

 

Veranderingsmanagement                                 Dienstverlening

Het managen van veranderingen is een lastige zaak. Naast de praktische implicaties hebben veranderingen meestal ook direct consequenties voor medewerkers. Dat effect wordt versterkt als er al meerdere veranderingen zijn geweest of als verschillende verandertrajecten parellel lopen. En bovendien is een andere manier van leidinggeven vaak gewenst.

Als adviseur richt Synaps zich op individu Ún groep. Vanzelfsprekend wordt daarbij goed gelet op het primaire proces, al richt Synaps zich hier niet inhoudelijk op. Op deze wijze kan het management samen met Synaps een grondig plan ontwikkelen. Synaps kan feedback en advies geven tijdens het zoekproces, besluitvorming verhelderen en de implementatie ondersteunen.