Make your own free website on Tripod.com

 

Mobiliteit en loopbaanontwikkeling                     Dienstverlening

Een mobiliteitsvraag kan letterlijk betrekking hebben op de interne doorstroming, maar vaak heeft het ook te maken met meer flexibiliteit, een andere houding ten opzichte van het werk.
Hierop zal specifiek beleid ontwikkeld moeten worden. De wens tot meer flexibiliteit gaat soms hand in hand met de wens van een andere cultuur. Loopbaanbeleid blijkt vaak een belangrijke element te zijn. Synaps draagt bij aan beleidsontwikkeling en kan het management en P&O bijvoorbeeld trainen in het voeren van gesprekken en stijlen van leidinggeven.

Daarnaast biedt Synaps individuele loopbaantrajecten, variŽrend van enkele gesprekken tot een intensief outplacementtraject voor werknemers die de organisatie moeten verlaten. Het goed aansluiten bij de mogelijkheden en behoeften van de persoon staat in alle gevallen voorop.