Make your own free website on Tripod.com

 

Visie

Veranderingscompetent zijn is in toenemende mate een strategisch principe.

Deze stelling geldt allereerst voor organisaties als geheel, maar daarmee raakt het meteen het functioneren van ieder individu in de organisatie.
Het bureau Synaps beschouwt de organisatie (en de mens) als een zich voortdurend ontwikkelend organisme. Dit heeft gevolgen voor het werk van Synaps. Zo wordt altijd rekening gehouden met het geheel, ook als wordt gewerkt op een specifiek terrein van mens of organisatie. Daarnaast worden veranderingen zo goed mogelijk verankerd, volgens de principes zoals die door Dilts en Bateson in een model worden weergegeven. Dit model geeft ook inzicht in de kracht van de verandering, als verschillende veranderscenario's met elkaar worden vergeleken.